כמה שעות עבודה יש בחודש? המדריך למשרה מלאה או חלקית

לא משנה אם אתם עובדים או שכירים, עובדים במשרה מלאה או במשרה חלקית – סביר להניח שנושא שעות העבודה מעסיק אתכם לא מעט במהלך שגרת העבודה שלכם. אם אתם הולכים לאיבוד בין כל המידע הקיים באינטרנט, המאמר הזה הוא בדיוק בשבילכם. רוצים לדעת כמה שעות עבודה יש בחודש ומה אומר החוק בכל ההיבטים השונים? המשיכו לקרוא.

מהו יום עבודה רגיל לפי החוק בישראל?

מספר שעות העבודה המקסימלי ביום

לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, יום עבודה רגיל לא יעלה על 8 שעות עבודה ביום, ועד 45 שעות שבועיות. עם זאת, במקרים מסוימים ניתן להאריך את יום העבודה עד ל-10 שעות, אך לא יותר מ-12 שעות נוספות בשבוע. חשוב לציין כי קיימים הסכמים וצווי הרחבה בענפים שונים במשק הקובעים הסדרים שונים לגבי שעות העבודה. כך לדוגמה, בענף ההייטק נהוג לעבוד 9 שעות ביום בחלק מהחברות.

הפסקות במהלך יום העבודה

על פי החוק, כל עובד זכאי להפסקה של 45 דקות במהלך יום עבודה של 6 שעות ברצף לפחות. אם העובד עובד יותר מ-8 שעות ביום, הוא זכאי להפסקה נוספת של רבע שעה. ההפסקות לא נחשבות במניין שעות העבודה החודשיות. כמו כן, לפי החוק יש לאפשר לעובד מנוחה שבועית רצופה של 36 שעות לפחות הכוללת את יום המנוחה (למשל שבת לעובדים יהודים).

כמה ימי עבודה יש בחודש?

מספר ימי העבודה הממוצע לחודש

מספר ימי העבודה בחודש תלוי באורך החודש ובמספר ימי המנוחה והחגים החלים בו. בממוצע, ברוב החודשים יש בין 21 ל-23 ימי עבודה במשרה מלאה, בחלוקה של 5 ימי עבודה מלאים בכל שבוע. אם נחשב זאת לפי ממוצע שנתי, ברוב השנים יש כ-252 ימי עבודה. נחלק זאת ל-12 חודשים ונקבל ממוצע של כ-21 ימי עבודה בחודש.

ימי חופשה וחגים המשפיעים על ימי העבודה

ימי חופשה שנתית וחגים משפיעים כמובן על סך ימי העבודה בחודש. לכל עובד בישראל מגיעים לפחות 12 ימי חופשה בתשלום בשנה (בהתאם לוותק). בנוסף, קיימים בישראל מספר ימי חג ומועדים שהם ימי חופש – בהתאם לדת העובד. לכן בחודשים עם ריכוז חגים, כמו ספטמבר-אוקטובר, מספר ימי העבודה עשוי להיות נמוך יותר מהממוצע. חשוב גם להביא בחשבון ימי מחלה והיעדרויות מסיבות אישיות שלפעמים מצמצמות את היקף העבודה בפועל באותו חודש.

חישוב שעות עבודה חודשיות במשרה מלאה

כמה שעות עבודה יש בחודש במשרה מלאה?

כדי לחשב את מספר שעות העבודה החודשיות במשרה מלאה, יש להכפיל את מספר ימי העבודה בחודש במספר השעות הרגיל ליום עבודה. במרבית המקרים מקובל להתייחס ל-8 שעות עבודה מלאות ביום.

אם ניקח חודש ממוצע של 21 ימי עבודה ונכפול אותם ב-8 השעות היומיות, נגיע ל-168 שעות עבודה חודשיות במשרה מלאה. עם זאת, יש לזכור שמדובר בהערכה ממוצעת שכן מספר הימים בכל חודש משתנה, וכך גם מספר שעות העבודה היומיות בהתאם להסכמי העבודה הספציפיים של כל עובד ועובדת.

דוגמאות לחישוב שעות עבודה במשרה מלאה

נניח שבחודש מרץ היו 23 ימי עבודה, והיקף המשרה הוא 8.6 שעות ביום. סך שעות העבודה לעובד במרץ יהיה
23 כפול 8.6 = 197.8 שעות.

לעומת זאת, נניח שחודש אפריל כלל 16 ימי עבודה בפועל (בניכוי חגים וחופשת פסח). באותו מקרה מספר השעות יחושב כך: 16 כפול 8.6 = 137.6 שעות.

מכאן ניתן לראות שחישוב השעות בפועל מבוצע לפי הנתונים של כל חודש ספציפי. כדי לדעת כמה שעות עבודה יש בחודש כדאי לבצע תחשיב מדויק בהתאם ללוח השנה ולהיקף המשרה של העובד. בכל מקרה חשוב לזכור שעל פי חוק, מערכות לניהול משאבי אנוש ושעוני נוכחות כמו באתר https://www.meckano.co.il צריכים לשקף באופן נכון ומדויק את נתוני שעות העבודה של העובדים בארגון לצד רכיבי השכר והזכויות הסוציאליות של כל עובדת ועובד.

 

כמה שעות עבודה יש בחודש

 

משרה חלקית – כמה שעות עבודה יש בחודש?

הגדרה של משרה חלקית

משרה חלקית מוגדרת כהיקף משרה הנמוך מ-100%, כלומר פחות משעות המשרה המלאה המקובלות באותו מקום עבודה. לרוב מדובר בהיקפים של 50%, 75% או כל אחוז אחר לפי הסיכום בין העובדים למעסיקים. במשרה חלקית מספר שעות העבודה החודשיות והיקף הזכויות הסוציאליות מחושבים באופן יחסי לחלקיות המשרה. ככל שהיקף המשרה נמוך יותר, כך מספר השעות הנדרש בחודש קטן יותר.

חישוב לפי מספר שעות עבודה קבועות

אם בין העובד למעסיק סוכם על מספר שעות עבודה קבוע מדי יום או שבוע, ניתן לחשב בקלות את היקף המשרה באחוזים. למשל, אם הוסכם על 6 שעות עבודה ביום מתוך יום עבודה מלא של 9 שעות, אזי מדובר על היקף משרה של כ-67% (6 חלקי 9). במקרה כזה מספר השעות החודשיות יהיה מספר ימי העבודה בחודש כפול 6.

חישוב לפי ממוצע שעות משתנה

במקרים שבהם מספר השעות ביום או בשבוע אינו קבוע, יש לחשב את היקף המשרה לפי ממוצע השעות בפועל. נניח שבמהלך חודש עבדה עובדת 92 שעות מתוך 184 השעות של משרה מלאה באותו חודש. במקרה זה היקף המשרה שלה יעמוד על 50% בדיוק (92 חלקי 184).

חשוב לתעד ולעקוב אחר מספר השעות המדויק בכל יום ושבוע כדי לחשב במדויק את היקף המשרה החלקית. גם כאן יש חשיבות לניהול מסודר של הנתונים בתוכנות לניהול עובדים כדי לעקוב במדויק אחר תנאי ההעסקה של כל עובד.

לסיכום

מספר שעות העבודה החודשי תלוי בגורמים כמו סוג המשרה (מלאה או חלקית), מספר ימי העבודה בכל חודש נתון, והסכמי העבודה הפרטניים. חישוב מדויק של השעות מאפשר לשמור הן על זכויות העובד והן למנוע חריגות מצד המעסיק מעבר למותר בחוק, ולכן חשוב מאוד לדעת את הפרטים בנוגע למשרה שבה אתם עובדים.

נגישות