זכויות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים: כל מה שחשוב לדעת

זכויות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים

הורים לילדים עם צרכים מיוחדים לא פעם נקרעים בין הצורך לשמור על שגרה לבין הצורך לעמוד בכול רגע נתון לצד הילד שזקוק לתמיכה ועזרה. ילדים עם צרכים מיוחדים לא מנהלים שגרה רגילה במוסדות החינוך, צרכים הרבה סיוע מההורים, זקוקים לטיפולים יקרים וכדומה. כל זאת מוביל לשורת הטבות, ופה אתם מוזמנים להבין אלו זכויות עשויות לסייע, כך שיתאפשר עד כמה שניתן להתפרנס בכבוד ובו זמנית לעמוד לצד הילד.

עניין של הגדרה

ראשית חשוב להבהיר שכל הזכויות שיצופו כאן מופנות רק להורים לילדים שהמוגבלות שלהם נחשבת קבועה. מוגבלות מעין זו יכולה לבוא לידי ביטוי באופן פיזי, שכלי, נפשי, או קוגניטיבי. כאשר הלקות פוגעת באחד או יותר מתחומי החיים העיקרים, אותו ילד/מבוגר נחשב כבעל לקות, הגדרה שמביאה עמה שורה של הטבות מטעם מקום העבודה של ההורים, מס הכנסה וגורמים נוספים. באתר איך גדלת יש מידע על סוגיות שונות בנושא התפתחות הילד וצרכים מיוחדים – שווה להישאר מעודכנים.

הטבות מטעם מקום העבודה

הטבות מטעם מקום העבודה מוענקות רק להורה ביולוגי, הורה אפוטרופוס, או הורה אומנה, כאשר יש צורך בותק של לפחות שנה במקום העבודה. בהנחה שהוגש אישור רפואי (אישור שמוכיח שהילד בעל מוגבלות), ניתן לצפות להטבות הבאות: יכולת להיעדר מהעסק כ52 שעות בשנה על חשבון המעסיק, ולקבל עבורן תשלום. זכות זו ניתנת לכל אחד מההורים בנפרד, כך שאם הורה אחד מיצה את סך השעות וההורה השני אינו מיצה, אפשרי להעביר את השעות מהורה אחד לשני. מכאן שאם מדובר בהורה יחידני, הוא מראש הוא זכאי להיעזר ב 104 שעות היעדרות ממקום העבודה.

היעדרות על חשבון ימי חופש או ימי מחלה

לצד היעדרות על חשבון המעסיק, גם טוב לדעת שניתן להיעדר עד כ-18 ימים מלאים (כל אחד מבני הזוג), כאשר ניתן להחליט האם להחשיב ימים אלו כימי חופש או כימי מחלה צבורים. כמו כן, במקרה זה תשלום דמי מחלה יינתן כבר מהיום הראשון להיעדרות. גם במקרה זה אם מדובר בהורה יחידני, הוא מראש זכאי ל36 ימי היעדרות בשנה. פה יש לציין שאם הילד המוגבל אינו בן 16, או אם יש לו אחים שטרם מלאו להם 16, אותם 18 ימים יחושבו כימי מחלת ילד.

חשוב לדעת!

ראוי לציין שהמעסיק נדרש לקבל רק פרטים יבשים אודות הילד (שם, ת"ז ותאריך לידה), כך שאין הכרח לשתף בדבר הלקות. נוסף לכך, אין לפטר (או להפלות לרעה) הורה של ילד בעל צרכים מיוחדים, אלא ההיפך. המעסיק נדרש לגלות גמישות. כמו כן, אם ההורה בחר להתפטר בעקבות המצב, הוא יהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורים. מה עוד? ישנן קצבאות והטבות מס. ילדים שמוגדרים כ"נטולי יכולת" מזכים את ההורים ב2 נקודות זיכוי ממס הכנסה (מדובר ב436 ש"ח מדי חודש) ואף ניתן מענק שנתי לצד הנחה בארנונה.

הטבות משלימות

למה עוד הורים לילדים בעל מוגבלות זכאיים? ובכן הורה שרוב היום מטפל בילד, אינו נדרש להתייצב בלשכת התעסוקה ועשוי לקבל שעות סיוע של חונך, בהנחה ומדובר באוטיזם, עיוורון, מוגבלות שכלית התפתחותית, לקות חושית, או בנכות פיסית. כמו כן, ישנה אפשרות לקבל היתר להעסיק עובד זר עבור טיפול סיעודי ושווה לברר אודות נופשונים ופעילות פנאי ייעודיים. במקביל, חשוב לדעת שאם יש צורך, ייתכן שאפשר להשיג סיוע מטעם משרד הבינוי והשיכון (כדי למצוא דירה מתאימה עבור ילדים שמוגבלים מבחינת ניידות) ויש מגוון הטבות כלכליות מטעם קופת החולים, כמו פטור מתשלום עבור תרופות וקבלת שירותים רפואיים.

נגישות